Otázky a odpovědi

Otázka: Je možné proplatit náklady na služební cestu partnerovi bez finančního příspěvku (partner poskytuje projektu know-how, jednalo by se o cestu zahraničního partnera do Prahy)?

Sekce: OPPA - Partnerství

Odpověď:

Ano, je to možné, ale platba nemůže být poskytnuta samotnému partnerovi, nýbrž přímo jeho zaměstnanci, který by do Prahy přijel. Jednalo by se o proplacení cestovních náhrad tomuto expertovi (mezinárodní cestovné a náhrady dle sazebníku per diems). V projektové žádosti je nutné podrobně popsat, za jakým účelem je cesta podniknuta a k jaké klíčové aktivitě se váže.

Zpět