Otázky a odpovědi

Otázka: Kolik finančních prostředků OPPA bude použito u jednotlivých prioritních os na tzv. přímé přidělení?

Sekce: OPPA - Komplexní projekty

Odpověď:

Tzv. přímé přidělení je mechanismus přidělování podpory na komplexní projekty. Těmi jsou projekty určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik a programů realizovaných na národní či regionální úrovni (Pozn.: Když se bude jednat o národní politiku, v rámci OPPA je možné podpořit pražskou část takového projektu, která bude doplňovat celonárodní program). Komplexní projekty slouží k vytvoření, dobudování či modernizaci struktur pro poskytování veřejných služeb v oblastech vymezených OPPA.

Oprávněným příjemcem pro komplexní projekty je pouze hlavní město Praha, a to proto, že pro realizaci nějaké politiky či systému, o které v komplexních projektech vždy musí jít, nemá žádný jiný subjekt dostatečné kompetence.

Pro přidělení podpory na komplexní projekty nejsou organizovány výzvy, projekty je možné předkládat kdykoli. Pro hodnocení takovýchto projektových žádostí ovšem platí stejná kritéria a komplexní projekty dokonce musejí získat minimálně 60 bodu (z maximálně možných 100), aby podporu mohly získat.

Není pevně stanoveno, jak velký objem prostředků OPPA bude přidělen na komplexní projekty a kolik jich bude rozděleno mezi projekty vybrané prostřednictvím výzev. V případě prioritní osy 1 se o komplexních projektech neuvažuje, u prioritní osy 2 se tento objem odhaduje na 50 %, u prioritní osy 3 pak na cca 20 - 30 %.


Zpět