Otázky a odpovědi

Otázka: Může si jedna organizace (1 žadatel) podat 2 projekty?

Sekce: OPPA - Rozpočet programu a plánované výzvy

Odpověď:

Teroreticky ano, může, pokud to ovšem ve výzvě není stanoveno jinak. Je vždy nutné zvážit jak účelnost projektů, tak i nároky na administraci několika projektů.
Pro 4. výzvu OPPA stanovilo hlavní město Praha omezení týkající se projektových žádostí předkládaných jednou organizací žadatele. Toto omezení platí vždy pro žádosti v rámci konkrétní skupiny podporovaných aktivit každé prioritní osy. Přesná specifikace je uvedena v textu výzvy k předkládání projektových žádostí.

Zpět