Otázky a odpovědi

Otázka: Otázka odměňování zahraničních expertů – pro ně neexistují doporučené tabulky odměn?

Sekce: OPPA - Obvyklé ceny a mzdy

Odpověď:

Záleží vždy na dohodě mezi realizátorem projektu a zahraničním expertem, je třeba ovšem vždy mít na zřeteli hledisko efektivnosti a hospodárnosti, zvážit nutnost využití zahraničního experta apod.

Zpět