Otázky a odpovědi

Otázka: Existuje v rámci OPPA limit na podíl nákupu služeb v rámci rozpočtu projektu?

Sekce: OPPA - Rozpočet: Limity pro skupiny výdajů

Odpověď:

Ne, na nákup služeb není stanovený žádný limit. Limity jsou jen na Zařízení a vybavení (maximálně 30 % celkových přímých nákladů) a na tzv. křížové financování (max. 45 % celkových přímých nákladů projektu).

Zpět