Otázky a odpovědi

Otázka: Jaká je definice „zaměstnanců“, mohou tam spadat např. i lektoři apod.?

Sekce: OPPA - Podporované aktivity v prioritní ose 1

Odpověď:

Zaměstnanci jsou všichni pracovníci zaměstnaní u dané organizace (lektoři, konzultanti aj.), nezáleží na jejich pracovní náplni. Zaměstnanci mohou být zaměstnání formou pracovněprávní smlouvy nebo na základě služebního poměru k organizaci, a to za podmínky, kdy vykonávají pracovní činnost v rozsahu delším než polovina stanovené týdenní pracovní doby a měsíční výdělek je vyšší než polovina minimální mzdy.

Zpět