Pro média

V této sekci naleznete tiskové zprávy, reakce médií na dění v oblasti strukturálních fondů se zaměřením na hl. m. Prahu a pozvánky na zajímavé konference a eventy.

Nedílnou součástí jsou základní statistiky čerpání evropských dotací z Operačního programu Praha-Adaptabilita a z Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost.