Tiskové zprávy

Hlavní město splnilo cíle Operačního programu Praha - Adaptabilita a Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (8.12.2015)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYUŽILO V UPLYNULÝCH LETECH FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z EVROPSKÝCH FONDŮ VE VÝŠI 11 MILIARD KORUN. Z TÉTO ČÁSTKY SE PODAŘILO PODPOŘIT 1200 OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ PRO LEPŠÍ ŽIVOT PRAŽANŮ. PRAHA BUDE MOCI INVESTOVAT DALŠÍCH VÍCE NEŽ 11 MILIARD KORUN DO ROZVOJE METROPOLE.  » Více

Praha spouští nový operační program Praha – pól růstu ČR (7.9.2015)

Praha spouští nový operační program Praha – pól růstu ČR

 

Hlavní město Praha má jako jediný kraj vlastní operační program pro období 2014 - 2020. Celková alokace programu Praha – pól růstu ČR činí 403 milionů eur, v přepočtu zhruba 11 miliard korun.  Oficiální zahájení programu proběhlo 7. září v rámci konference na pražském magistrátu za účasti zástupců Evropské komise, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších odborníků. Vyhlášení prvních výzev bude následovat na přelomu září a října.  » Více

9. 7. 2015 - Výši nedočerpaných dotací se podařilo zásadně snížit (21.7.2015)

Zejména kurzové změny v listopadu 2013 vedly ke skokovému navýšení alokace operačního programu Praha-Adaptabilita (OPPA). S ohledem na nezbytnou délku realizace projektů tak nebude reálné již v tomto programovém období účelně vyčerpat celou alokovanou částku.  » Více

19. 6. 2015 - Praha dá téměř půl miliardy na zlepšení dopravní dostupnosti a životního prostředí (19.6.2015)

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo podporu jednadvaceti projektů na zlepšení dopravní dostupnosti a životního prostředí. Z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost tak bude efektivně vyčerpáno 477,5 milionu korun.  » Více

11. 6. 2015 - Praha získá z evropských fondů 11 miliard korun. Je to obrovský úspěch, říká Dolínek (28.7.2015)

Evropská komise schválila nový operační program pro roky 2014-2020 Praha – pól růstu České republiky zaměřený na podporu zvyšování konkurenceschopnosti hlavního města. Dnes byl program v Bruselu také podepsán premiérem Bohuslavem Sobotkou.  » Více

3. 2. 2015 - Praha vyhlásila 15. kontinuální výzvu pro podání projektových žádostí v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (3.2.2015)

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila na dnešním jednání vyhlášení 15. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, která je zaměřena na dvě oblasti, konkrétně na revitalizaci a ochranu území a na podporu malých a středních podniků.  » Více

29. 1. 2015 - Spořilovská – PHS mobilní, 2. etapa (29.1.2015)

Tisková zpráva příjemce dotace, Hlavního města Prahy, projekt "Spořilovská – PHS mobilní, 2. etapa" podpořený z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.  » Více

27. 1. 2015 - Evropská dotace pomáhá při výzkumu plicní hypertenze (27.1.2015)

Tisková zpráva příjemce dotace, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, projekt "Výzkum plicní cirkulace a hemodynamiky" podpořený z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.  » Více

20. 1. 2015 - Praha rozdělí další stovky milionů na významné a pro společnost velmi přínosné projekty (20.1.2015)

Rada hlavního města Prahy dnes rozhodla na svém jednání o přidělení dalších stovek milionů korun pro velmi významné projekty, které napomohou rozvoji hlavního města Prahy hned v několika oblastech.  » Více

9. 12. 2014 - Evropské dotace pomáhají péči o nezralé novorozence ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (12.12.2014)

Tisková zpráva příjemce dotace, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, projekt "Péče o nezralé novorozence" podpořený z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.  » Více